Realizowane programy

  

PROGRAMY REALIZOWANE W 2017 ROKU


Kontynuacja programów:

Realizacja współpracy z III i IV Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności w trybie art. 56 § 3 kodeksu karnego wykonawczego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z dnia 7.06.2010r).

Inicjatywa organizacji prac społecznie użytecznych na rzecz Stowarzyszenia przyczynia się do rozwoju zakresu działalności oraz do propagowania działań prospołecznych w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, w tym osób zagrożonych wykluczeniem wskutek konfliktu z prawem.

 

„Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnoscia ruchową w Warszawie przy ul. Lnianej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/497/2015-2018 z dnia 27 listopada 2015 r. w okresie od 01 grudnia 2015 r. do  30 listopada 2018 r.

 

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiękaszania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/10/34/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w  okresie od 01 grudnia 2015 do 30 listopada 2018 r.


PROGRAMY REALIZOWANE W 2016 ROKU


Kontynuacja programów:

Realizacja współpracy z III i IV Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności w trybie art. 56 § 3 kodeksu karnego wykonawczego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z dnia 7.06.2010r).

Inicjatywa organizacji prac społecznie użytecznych na rzecz Stowarzyszenia przyczynia się do rozwoju zakresu działalności oraz do propagowania działań prospołecznych w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, w tym osób zagrożonych wykluczeniem wskutek konfliktu z prawem.


„Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnoscia ruchową w Warszawie przy ul. Lnianej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/497/2015-2018 z dnia 27 listopada 2015 r. w okresie od 01 grudnia 2015 r. do  30 listopada 2018 r.


„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiękaszania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/10/34/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w  okresie od 01 grudnia 2015 do 30 listopada 2018 r.


PROGRAMY REALIZOWANE W 2015 ROKU


Nowe programy:

Realizacja współpracy z III i IV Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności w trybie art. 56 § 3 kodeksu karnego wykonawczego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z dnia 7.06.2010r).

Inicjatywa organizacji prac społecznie użytecznych na rzecz Stowarzyszenia przyczynia się do rozwoju zakresu działalności oraz do propagowania działań prospołecznych w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, w tym osób zagrożonych wykluczeniem wskutek konfliktu z prawem.


„Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnoscia ruchową w Warszawie przy ul. Lnianej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/497/2015-2018 z dnia 27 listopada 2015 r. w okresie od 01 grudnia 2015 r. do  30 listopada 2018 r.


„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiękaszania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/10/34/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w  okresie od 01 grudnia 2015 do 30 listopada 2018 r.


Kontynuacja programów:

„Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1 w Warszawie”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/433/2014-2015 z dnia 09 grudnia 2014 r. w  okresie  od   01 grudnia 2014 r. do  30 listopada 2015 r.


„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/110/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w  okresie od 01 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2015 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2014 ROKU


Kontynuacja programu:

„Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1 w Warszawie”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/433/2014-2015 z dnia 09 grudnia 2014 r. w  okresie  od  01 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/110/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w  okresie od 01 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2015 r.


Nowy program:

Wsparcie Warszawskich Organizacji Pozarządowych”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr CKS-WOP-AFU/B/X/3/3/943/76/2014/NGO z dnia 05 grudnia 2014 r. w okresie od 20 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


Nowy program:

„Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1 w Warszawie”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/433/2014-2015 z dnia 09 grudnia 2014 r. w  okresie  od  01 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2013 ROKU


Kontynuacja programu:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/397/2012-2013 z dnia 20 grudnia 2012 r. w  okresie od 01 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2013 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze srodków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/110/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w  okresie od 01 grudnia 2012  do 30 listopada 2015 r.



Nowy program:

„Ogrody na Lnianej”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany na podstawie umowy nr WPS.VI.106/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w okresie   od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Nowy program:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1 w Warszawie”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/433/2013-2014 z dnia 19 listopada 2013 r. w  okresie   od  01 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2012 ROKU


Kontynuacja programu:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/471/2009-2012 z dnia 23 listopada 2009 r. w  okresie od  01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek – nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/66/09 z dnia  08 grudnia 2009 r. w  okresie od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Kontynuacja programu:

„Budowa zintegrowanego systemu społeczno – zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia – OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/1/6/621/2009 – 2012 z dnia 18 grudnia 2009 r. w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Nowy program:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany  na podstawie Umowy nr WPS.VI.93/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. w okresie   od 01 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.


Nowy program:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/397/2012-2013 z dnia 20 grudnia 2012 r. w  okresie od 01 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2013 r.


Nowy program:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/110/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w  okresie od 01 grudnia 2012 do 30 listopada 2015 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2011 ROKU


Kontynuacja programu:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/471/2009-2012 z dnia 23 listopada 2009 r. w  okresie od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/66/09 z dnia 08 grudnia 2009 r. w  okresie od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Kontynuacja programu:

„Budowa zintegrowanego systemu społeczno – zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia – OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/1/6/621/2009 – 2012 z dnia 18 grudnia 2009 r. w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2010 ROKU


Kontynuacja programu:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/471/2009-2012 z dnia 23 listopada 2009 r. w  okresie od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/66/09 z dnia 08 grudnia 2009 r. w  okresie od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Kontynuacja programu:

„Budowa zintegrowanego systemu społeczno – zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia – OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/1/6/621/2009 – 2012 z dnia 18 grudnia 2009 r. w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Nowy program:

„Wsparcie i aktywizacja społeczna osób bezdomnych”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany   na podstawie Umowy nr WPS.VI.76/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w okresie   od 01 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.


 

PROGRAMY REALIZOWANE W 2009 ROKU


Kontynuacja programu:

„Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 10/2004 - 2009 z dnia 23 grudnia 2004 r. w okresie od 23 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2009 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej”

Program sfinansowany przez m. st. Warszawa, realizowany na podstawie umowy nr PS 001/B/747/2006/5267 z dnia 23 listopada 2006 r. w okresie od 01 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2009 r.


Nowy program:

„Budowa zintegrowanego systemu społeczno – zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia – OD TERAPII DO ZATRUDNIENIA”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/1/6/621/2009 – 2012 z dnia 18 grudnia 2009 r. w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Nowy program:

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/471/2009-2012 z dnia 23 listopada 2009 r. w  okresie   od  01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Nowy program:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy zawartej Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Targówek - nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/66/09 z dnia 08 grudnia 2009 r. w  okresie od 01 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r.


Nowy program:

„Wzmacnianie rozwiązań na rzecz integracji społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i grup zagrożonych, w szczególności: działania aktywizujące i wyrównawcze na rzecz osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnych”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany na podstawie Umowy nr  WPS.VI.28/2009 z dnia 08 czerwca 2009 r. w  okresie od 08 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.


Nowy program:

„Powrót osób bezdomnych do społeczności”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany   na podstawie Umowy nr WPS.VI.18/B/2009 z dnia 23 października 2009 r. w okresie od 23 października 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.


Nowy program:

„Organizowanie pomocy światecznej w 2009 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez organizwowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych”

Program dofinasowany ześrodków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/411/2009 z dnia 21 października 2009 r. w okresie od 21 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2008 ROKU


Kontynuacja programu:

„Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 10/2004 - 2009 z dnia 23 grudnia 2004 r. w okresie od 23 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2009 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS 001/B/747/2006/5267 z dnia 23 listopada 2006 r. w okresie od 01 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2009 r.


Nowy program:

„Działania na rzecz poszczególnych grup społecznych oraz działania, których celem jest rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, w tym: Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany na podstawie Umowy nr 64/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. w okresie od 17 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.


Nowy program:

„Organizowanie spotkań światecznych oraz pomocy światecznej w grudniu 2008 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/447/2008 z dnia 29 października 2008 r. w okresie od 29 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.



PROGRAMY REALIZOWANE W 2007 ROKU


Kontynuacja programu:

„Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 10/2004 - 2009 z dnia 23 grudnia 2004 r. w okresie od 23 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2009 r.


Kontynuacja programu:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS 001/B/747/2006/5267 z dnia 23 listopada 2006 r. w okresie od 01 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2009 r.


Nowy program:

„Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 roku dla najuboższych mieszkańców Warszawy, poprzez organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 472/2007/5644 z dnia 29 października 2007 r. w okresie od 29 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

 

Nowy program:

„Podniesienie standardu placówekdla osób bezdomnych”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 604/2007/6347 z dnia 27 listopada 2007 r. w okresie od 27 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.


PROGRAMY REALIZOWANE W 2006 ROKU


Kontynuacja programu:

„Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 10/2004 - 2009 z dnia 23 grudnia 2004 r. w okresie od 23 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2009 r.


Nowy program:

„Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej”

Program sfinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS 001/B/747/2006/5267 z dnia 23 listopada 2006 r. w okresie od 01 grudnia 2006 r. do 30 listopada 2009 r.


Nowy program:

„Powrót osób bezdomnych do społeczności”

Program dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego, realizowany na podstawie Umowy nr 18/B/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. w okresie od 22 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


Nowy program:

„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”(IA)

(zadanie 4)

„Zwiększenie dostępności do pomocy rehabilitacyjnej poprzez:

1) działalność klubów dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin

2) programy w klubach integracji społecznej

3) programy wsparcia podejmowane w środowisku lokalnym

4) programy readaptacji społecznej i zawodowej osób uzależnionych w procesie zdrowienia”


Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, realizowany na podstawie Umowy nr PS001/B/556/2006/4158 z dnia 15 września 2006 r. w okresie od 15 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


PROGRAMY REALIZOWANE  W 2005 ROKU


Kontynuacja programu:

„Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 10/2004 - 2009 z dnia 23 grudnia 2004 r. w okresie od 23 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2009 r.


Nowy program:

„Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr PS0004/B/05/6119 z dnai 30 listopada 2005 r. w okresie od 30 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.



PROGRAM REALIZOWANY W 2004 ROKU


Nowy program:

„Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej”

Program dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, realizowany na podstawie umowy nr 10/2004 - 2009 z dnia 23 grudnia 2004 r. w okresie od 23 grudnia 2004 r. do 30 listopada 2009 r.