Darczyńcy

 

  • Zarząd Stowarzyszenia, pracownicy oraz podopieczni – pragniemy wyrazić swoją wdzięczność oraz podziękowanie, Naszym Darczyńcom - pani J. Suliborskiej, Prezesowi PGR Bródno panu W. Rolewskiemu i pani J. Zajac.

  • Zarząd  Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda, pracownicy i  podopieczni  składają  serdeczne  podziękowanie Fundacji  Scottish  Foundation  za wielkoduszność i okazane serce - poprzez  przekazanie środków finansowych, na rzecz naszej organizacji – z przeznaczeniem na „cele statutowe”,  a także  na zorganizowanie  „Spotkań Świątecznych”  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
    Dziękujemy za gest i otwarte serce na rzecz ludzi będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

  • Zarząd Stowarzyszenia, pracownicy oraz podopieczni – pragniemy wyrazić swoją wdzięczność oraz podziękowanie, wszystkim Naszym Darczyńcom – instytucjom i osobom prywatnym, za przekazywanie nam darowizn – w różnej formie, które są wykorzystywane dla celów statutowych Stowarzyszenia.

  • Pragniemy również podziękować, wszystkim Tym, którzy przekazali na nasze konto 1% ze swego podatku dochodowego – rozumiejąc potrzeby naszej organizacji; potrzeby ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, niezaradnych życiowo.