Aktualnie realizowane programy

 

Realizowane programy w Stowarzyszeniu Samopomocy Bursie im. H.Ch. Kofoeda 
w roku 2019

 1. Realizacja programu na podstawie umowy nr PS/B/VI/3/10/509/2018-2020 z dnia 10 grudnia 2018 r. zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa na okres od 01 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.
  (umowa 2-letnia).
   
  Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

  nazwa zadania
  „Działania na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Warszawie przy ulicy Lnianej 1”


 1. Realizacja programu na podstawie umowy nr TAR-10/WSZ/B/VI/1/6/10/38/2018-2021 z dnia 19 grudnia 2018 r. zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Targówek, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na okres od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.  
  (umowa 3- letnia).

  Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Burmistrz Dzielnicy Targówek.


  nazwa zadania
  „Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”

  Więcej informacji o programie w zakładce
  Klub abstynencki


Schemat organizacyjny Stowarzyszenia